Trening umiejętności społecznych w Warszawie

Zaburzenia osobowości oraz zaburzenia schizofreniczne powodują wiele niedogodności, które powodują problemy z życiem w społeczeństwie. Chodzi między innymi i możność nawiązywania i utrzymywania relacji czy radzenie sobie w trudnych sytuacjach. W takiej sytuacji warto postawić na profesjonalną pomoc, którą mogą zapewnić wyłącznie wykwalifikowani specjaliści, posiadający narzędzia i odpowiednie podejście do chorych osób. Zwykle jest to seria cyklicznych spotkań, a długość terapii jest indywidualna.

Trening umiejętności społecznych
obrazek prezentujacy

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych - na czym polega?

Trening umiejętności społecznych jest formą wspierania kompetencji społecznych, co pomaga czerpać większą satysfakcję z codziennego życia i pełnienia swoich funkcji (np. małżonka, pracownika, rodzica itd.). Forma treningu czerpie z terapii poznawczo-behawioralnej, która została jednak wzbogacona o ćwiczenia dotyczące prawidłowych zachowań. Sesje są przede wszystkim bezpieczną i komfortową przestrzenią dla uczestnika, który może ćwiczyć i analizować ze specjalistą swoje reakcje, a także otrzymać dodatkowe wskazówki, które będą przydatne na co dzień.

Rozwijanie umiejętności społecznych - dla kogo?

Trening umiejętności społecznych jest przeznaczony dla dorosłych osób dorosłych, które borykają się z problemami natury psychicznej, przede wszystkim, takimi jak zaburzenia schizofreniczne, ale sprawdza się też dobrze w przypadku zaburzeń osobowości - chodzi na przykład o osobowość lękliwą, unikającą, bierno-zależną. Dochodzą do tego osoby z lękami społecznymi oraz posiadające zaburzenia depresyjno-lękowe. Trening jest uniwersalny, jednak może zostać dopasowany do indywidualnych wymagań uczestnika.

Trening umiejętności społecznych - program

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych polega na udziale w dwugodzinnych, cotygodniowych sesjach ze specjalistą. Ów trening obejmuje między innymi rozwój z zakresu wzmacniania asertywności (przeciwstawienia się tendencjom do izolacji i wycofania społecznego), skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, sprawnego rozwiązywania kryzysowych sytuacji. Dotyczy także pracy pod kątem wzmacniania poczucia własnej wartości.